Parc HOME       LOCATIE       PARTNERS        CONTACT    
    Clinckenbergh          
           
   

 

Crossing Borders Development


Parc Clinckenbergh is een ontwikkeling van projectontwikkelaar Crossing Borders Development uit Sliedrecht. Ontwikkeling en realisatie van energiezuinige, duurzame woningbouwprojecten voor alle doelgroepen staat bij ons centraal. Daarbij werken wij vanuit creatieve concepten en woonoplossingen.

Wij zijn in een voormalig pand van het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf (GEB) gevestigd. Na de herontwikkeling en restauratie van het gebouw ontvingen wij een restauratieprijs van de monumentencommissie van de gemeente Sliedrecht. Het gebouw is al vanaf 2008 volledig elektrisch. Bij ieder project bekijken wij de mogelijkheid om voor een deel (sociale) huurwoningen op te nemen in het aanbod. Daarnaast hebben wij ook ervaring met de ontwikkeling en realisatie van huurwoningen voor senioren met of zonder zorgvraag. Vanuit deze filosofie is ook het plan voor Parc Clinckenbergh ontstaan.

Het koopgebouw krijgt de naam Beukenhaeghe en Woonzorg Nederland zal het huurgebouw te zijner tijd zelf een naam meegeven. Verder hebben we alle verschillende appartementstypen een bomenbenaming meegegeven omdat we dit ook passend vinden vanwege de prachtige groene omgeving waarin de appartementen worden gerealiseerd. Wij bieden binnen onze verschillende woonconcepten woningen voor jongeren, starters, eenpersoonshuishoudens, jonge gezinnen, doorstromers, grote gezinnen en senioren. Gasloos ontwikkelen en bouwen is bij ons vanaf 2016 al een standaard randvoorwaarde.

Kopers, huurders & professionele partijen
Voor ieder project brengen wij al onze creativiteit, kennis, kunde en enthousiasme in stelling. Wij zijn vindingrijk en in staat om grenzeloos te denken. Ons vertrekpunt is altijd de wens van de klant, die wij al vroegtijdig tijdens de ontwikkeling van onze projecten betrekken. Dat kunnen kopers of huurders zijn of professionele partijen zoals gemeenten, beleggers en woningbouwverenigingen.

Kennis en kwaliteit
Alle kennis en ervaring om projecten te ontwikkelen en realiseren hebben wij zelf in huis. Bij ieder project betrekken we naast de architect ook een landschaps- architect, die ervoor zorgt dat het ontwerp mooi opgaat in haar natuurlijke omgeving.

Wonen in een parkachtige omgeving!

Wij maken optimaal gebruik van het bestaande groen op de huidige locatie, waardoor u in Parc Clinckenbergh in een parkachtige setting gaat wonen. Omdat de meeste bomen op het terrein worden gehandhaafd en het terrein verder wordt vergroend, komt dit ten goede aan de flora en fauna in het plangebied. Er staan onder andere 4 prachtige waardevolle beuken op het terrein. De haag die rondom het perceel staat wordt ook gehandhaafd. Omdat het terrein vanaf de Van Heutzslaan richting de Eikenlaan enigszins schuin afloopt komt er een wadi op het lager gelegen gedeelte van het terrein ten behoeve van waterbuffering en -infiltratie. Dit draagt bij aan de diversiteit aan flora en fauna in het park. Verder worden paden aangelegd, waardoor er gewandeld kan worden. Naast de aanplant van extra bomen worden op verschillende plekken in het park bloemen ingezaaid en er worden insectenhotels geplaatst. Het semi openbare park krijgt hiermee een flinke opwaardering.


Meer weten?
www.cb-development.nl

   
           
           
             
   

Makelaar:

Makelaar:

Ontwikkelaar:

   
             
   

Peter van den Top Makelaardij

Makelaar Ditters Crossing Borders Development    
    Facebook  Instagram  Facebook  Instagram  Linkedin Facebook  Instagram  Linkedin    
         
    De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. Lees hier onze privacyverklaring.